کارنامه مردودی 145 دستگاه اجرایی در شفافیت

به گزارش مسافرت رو، در بین دستگاه های دولتی که شفافیت در آنها بسیار مهم است، به نام های جالب توجهی برمی خوریم که به جای برخورداری از بالاترین اندازه شفافیت، بدترین عملکرد را در این خصوص داشته اند.

کارنامه مردودی 145 دستگاه اجرایی در شفافیت

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، به نقل از فرهیختگان، ازجمله وظایف دولت یا مقامات ارشد تقویت حاکمیت قانون، کیفیت نظارتی و کنترل فساد است، امری که عمدتا با شفافیت اتفاق می افتد. شفافیت از تاریخ طولانی به اسم یک اصل اساسی برای مدیریت عمومی و حکمرانی برخوردار بوده و در علوم اجتماعی معمولا به اسم ابزاری قدرتمند برای دستیابی به اهداف اجتماعی مطلوب مانند تقویت پاسخگویی و کاهش فساد تلقی می گردد. امروزه یکی از ابزارهای دستیابی به شفافیت، ایجاد و توسعه دولت الکترونیک است.

پژوهش های مختلف بیانگر این موضوع است که ایجاد و استقرار دولت الکترونیک از جهت تسهیل و یاری به اجرای بهتر قوانین و مقررات، شفاف سازی به وسیله مراحل انجام کار، افزایش اطلاع رسانی، جریان آزاد اطلاعات و نظارت پذیری، شفاف سازی معاملات، شفاف سازی در امور اداری و استخدامی، شفاف سازی به وسیله اتوماسیون اداری و سیستم مکاهمه اطلاعات منجر به ارتقای شاخص های حکمرانی خوب می گردد. اما صرف ادعای استقرار دولت الکترونیک ازسوی دولتمردان کارساز نخواهد بود و ضروری است با ابزارهای مختلف به ارزیابی مقدار توفیق دولت در این خصوص پرداخت. به همین دلیل اخیرا کمیسیون توسعه دولت الکترونیک داده های یک ارزیابی جامع از عملکرد 145دستگاه دولتی و حاکمیتی را منتشر نموده است که در این گزارش به آنالیز نتایج آن پرداخته ایم. آن طور که در ادامه می آید، شرایط شفافیت در دستگاه های دولتی چنگی به دل نمی زند، چراکه از 145دستگاه دولتی و حاکمیتی، تنها 22دستگاه از 100امتیاز بیش از 20امتیاز دریافت نموده و 123دستگاه از 100امتیاز، نمره ای بین صفر تا 20 دریافت نموده اند. این موضوع نشان می دهد دستگاه های اجرایی تا چه مقدار با شاخص های شفافیت بیگانه هستند.

ارزیابی کارنامه دولتی ها با 60 شاخص

براساس اعلام کمیسیون توسعه دولت الکترونیک که زیرنظر شورای اجرایی فناوری اطلاعات فعالیت می نماید، موضوع شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به داده های باز دستگاه های اجرایی مبتنی بر تکالیف قانونی و مقرراتی که شفافیت را الزامی نموده در جلسه شانزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات (ماده یک مصوبه شماره یک) تصویب شد و در 16 مهرماه 1399 به کلیه دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است. طبق اطلاعات درج شده در وب سایت کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی، این کمیسیون برای رده بندی 145 دستگاه اجرایی در حوزه شفافیت، از 14 شاخص با 60 زیرشاخص استفاده نموده است. اما درخصوص نحوه ارزیابی هم، آن طور که در گزارش های کمیسیون توسعه دولت الکترونیک آمده، مجموع نمرات 14 شاخص که نام آنها در ادامه می آید (و به تفصیل در جدول)، عدد 100 است و برحسب ضریب اهمیت شاخص ها، به آنها نمره داده شده است.

طبق آنچه در جدول هم قابل مشاهده است، شاخص اول یعنی تعیینات و رزومه مدیران و معاونان از 100 نمره، نمره 2 را دارد. یعنی اگر یک دستگاه اجرایی در همه زیرشاخص های این مورد بالاترین نمره را دریافت کند، از 100 نمره تا اینجای کار دو نمره را گرفته است. شفافیت برنامه های توسعه ای و راهبردی دومین شاخصی است که نمره 4 را از 100 به خود اختصاص داده است. انتشار اطﻼعات قابل استفاده برای کسب وکارها شاخص سوم است که نمره 10.67 را دریافت می نماید. اطلاعات تفصیلی هزینه کرد شاخص چهارم است که از 11 نمره 11 به آن اختصاص داده شده است. شفافیت جزئیات مرتبط با قراردادها و شفافیت مناقصات و مزایدات شاخص های پنجم و ششم هستند که هرکدام 11 نمره دارند. تفاهمنامه ها و موافقتنامه ها؛ لیست اموال، دارایی ها و بدهی ها؛ نشر کلیه اسناد مربوط به سفارش، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش و گزارش ارزیابی عملکرد به ترتیب شاخص های هفتم تا دهم هستند که هر کدام 6.67 نمره از 100 به آنها اختصاص داده شده است. لیست قوانین و مقررات سازمان مرتبط به حوزه فعالیت دستگاه اجرایی شاخص یازدهم است که 4 نمره دارد. شفافیت لیست مجوزهای اعطایی شاخص دوازدهم است که 11 نمره به آن اختصاص داده شده است. فرآیند استخدام، تخصیص پست و ارتقا، شاخص سیزدهم با دو نمره از 100 نمره است. شفافیت بانک صورت جلسات هم آخرین و چهاردهمین شاخص است که 6.67 نمره به آن تخصیص داده شده است. آن طور که در جدول آمده، هرکدام از این 14 شاخص خود زیرشاخص هایی دارند که آنها هم امتیازات مختلف و متفاوتی دارند که مجموعه امتیاز زیرشاخص ها، امتیاز یا نمره نهایی شاخص را تعیین می سازد.

20 دستگاه اجرایی با برترین عملکرد

آن طور که در گزارش رده بندی کمیسیون توسعه دولت الکترونیک از شفافیت دستگاه های اجرایی آمده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رتبه اول شفافیت بین دستگاه های اجرایی کشور واقع شده است. مجموع امتیاز دریافتی این وزارتخانه از 100 امتیاز حدود 76.8 بوده است. وزارت امور مالی و دارایی دومین دستگاه اجرایی است که از 100 نمره 74.9 امتیاز دریافت نموده و در رتبه دوم با بالاترین مقدار شفافیت ایستاده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با 74.3 امتیاز در رتبه سوم، سازمان فناوری اطلاعات ایران با 64.1 امتیاز در رتبه چهارم و صندوق بازنشستگی کشوری با 58.8 امتیاز در رتبه پنجم جای گرفته است. سازمان بیمه سلامت ایران در رتبه ششم، سازمان نقشه برداری کشور در رتبه هفتم، وزارت آموزش و پرورش در رتبه هشتم، پست بانک ایران در رتبه نهم و وزارت کشور در رتبه دهم قرار گرفته اند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رتبه 11، سازمان بهزیستی کل کشور در رتبه 12، سازمان هواپیمایی کشوری در رتبه 13، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در رتبه 14، سازمان امور اراضی کشور در رتبه 15، سازمان خصوصی سازی در رتبه 16، شرکت توانیر در رتبه 17، مرکز آموزش مدیریت دولتی در رتبه 18، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در رتبه 19 و سازمان حفظ نباتات کشور هم در رتبه 20 جای گرفته اند. نکته قابل تامل اینکه دستگاه های اجرایی که در رتبه 13 تا 20 قرار گرفته اند، در شاخص شفافیت از 100 نمره تنها بین 20 تا 25 امتیاز دریافت نموده اند که نشان می دهد شفافیت در دستگاه های اجرایی کشور تا چه مقدار غیرمأنوس بوده و دستگاه های اجرایی تا چه مقدار از شفافیت دور هستند.

از رتبه 44 سازمان مالیاتی تا رتبه 99 سازمان حسابرسی

در بین دستگاه های دولتی که شفافیت در آنها بسیار مهم است، به نام های جالب توجهی برمی خوریم که به جای برخورداری از بالاترین مقدار شفافیت، بدترین عملکرد را در این خصوص داشته اند که در ادامه به مهم ترین دستگاه های این بخش اشاره می کنیم.

وزارت نفت در رتبه 21 با 20 امتیاز واقع شده است. سازمان ملی استاندارد ایران با 20 امتیاز در رتبه 22 جای گرفته است. ایمیدرو با 15.4 امتیاز در رتبه 32، وزارت صمت با 15.4 امتیاز در رتبه 33، سازمان سرمایه گذاری و یاری های مالی و فنی با 13.4 امتیاز در رتبه 37، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی با 12.5 امتیاز در رتبه 41، سازمان امور مالیاتی با 12 امتیاز در رتبه 44، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با 11.8 امتیاز در رتبه 45، گمرک جمهوری اسلامی ایران با 11 امتیاز در رتبه 49، وزارت جهاد کشاورزی با 10.1 امتیاز در رتبه 53، ایرانداک با 9.9 امتیاز در رتبه 54، مرکز آمار ایران با 9.2 امتیاز در رتبه 59، سازمان اداری و استخدامی کشور با 9.1 امتیاز در رتبه 60، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با 8.3 امتیاز در رتبه 65، شرکت بازرگانی دولتی ایران با 8 امتیاز در رتبه 66، شرکت پشتیبانی امور دام کشور با 7.5 امتیاز در رتبه 71، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران با 7.4 امتیاز در رتبه 73، شرکت ملی نفت با 6.8 امتیاز در رتبه 81، سازمان توسعه تجارت ایران با 6.6 امتیاز در رتبه 84، بیمه مرکزی و سازمان برنامه وبودجه به ترتیب با 6.5 و 6.3 امتیاز در رتبه های 85 و 86 جای گرفته اند. سازمان حمایت مصرف کنندگان و فراوریکنندگان با 5.8 امتیاز در رتبه 89، سازمان تامین اجتماعی با 5.4 امتیاز در رتبه 95، سازمان ثبت احوال کشور با 5.4 امتیاز در رتبه 96، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با 5.3 امتیاز در رتبه 97، سازمان اوقاف و امور خیریه با 5.2 امتیاز در رتبه 98، سازمان حسابرسی با 4.9 امتیاز در رتبه 99؛ شرکت منابع نفت خیز جنوب با 4.8 امتیاز در رتبه 100، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با 4.4 امتیاز در رتبه 102، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان غذا و دارو هر دو با 4.3 امتیاز در رتبه 103، وزارت دادگستری با 4.2 امتیاز در رتبه 108، سازمان سمت (انتشارات دانشگاهی) با 1.3 امتیاز در رتبه 133 و سازمان هدفمندسازی یارانه ها هم بدون امتیاز در رتبه 139 قرار گرفته اند.

20 دستگاه با بدترین عملکرد در شفافیت

براساس رده بندی کمیسیون توسعه دولت الکترونیک، سازمان نهضت سوادآموزی، شرکت بازرگانی گاز ایران، سازمان هدفمندسازی یارانه ها، سازمان مدارس غیردولتی، سازمان سنجش کشور، سازمان حج و زیارت و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی هفت دستگاه اجرایی دولتی و حاکمیتی هستند که در بین 145 دستگاه ارزیابی شده، بدترین عملکرد را در حوزه شفافیت داشته و از 100 نمره یا امتیاز، نمره آنها صفر است. سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان امور دانشجویان، شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری های خارجی، سازمان اورژانس کشور و صندوق ضمانت صادرات ایران هم به ترتیب در رتبه 134 تا 138 قرار داشته و امتیاز آنها از 100 نمره، کمتر از یک است. سازمان سمت، سازمان شیلات ایران، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مادر تخصصی ساخت زیربناهای حمل ونقل، بنیاد ملی نخبگان، شرکت فراوری نیروی برق حرارتی، موزه علم وفناوری، شرکت پایانه های نفتی ایران و شرکت نفت منطقه ها مرکزی هم دیگر دستگاه های اجرایی هستند که امتیاز آنها از 100 بین یک تا 3 بوده و نام آنها در بین 20 دستگاه انتهایی در شاخص شفافیت دیده می گردد.

اخبار گروه سایر رسانه ها صرفا بازنشر اخبار سایت ها و خبرگزاری هاست و خبرنگاران هیچ مسئولیتی در قبال آن ندارد.

بازگشت به صفحه رسانه ها

منبع: خبرگزاری تسنیم
انتشار: 5 مرداد 1400 بروزرسانی: 5 مرداد 1400 گردآورنده: mosaferatro.ir شناسه مطلب: 1796

به "کارنامه مردودی 145 دستگاه اجرایی در شفافیت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "کارنامه مردودی 145 دستگاه اجرایی در شفافیت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید